Religia


Religia prowadzona jest przez Braci z Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów
z Klasztoru przy ulicy Ojcowskiej 1.


Artykuł o Przedszkolnych Aniołkach z FBI - Franciszkańskiego Biuletynu Informacyjnego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wersja pdf